Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://www.mousehouse.pl/.§ 1. Postanowienia ogólne


1. Definicje

a) Sprzedający – Karolina Anczkiewicz, wykonująca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańczyka 12/305 Warszawa,  numer NIP: 118-153-15-22, Regon: 382937570.

Kontakt: numer telefonu +48 574 475 666 adres poczty elektronicznej: info@mousehouse.pl

b) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

c) Strony – Sprzedający i Klient.

d) Sklep – sklep internetowy mousehouse, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym https://www.mousehouse.pl/.

e) Towar (Towary) – produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową Sklepu.

f) Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.

g) Dostawca – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru z magazynu Sklepu do Klienta za opłatą.

h) Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru od Sprzedającego do Klienta.

i) Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

j) „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies" nie są przetwarzana ani przechowywane dane osobowe.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

- posiadanie dostępu do Internetu,
- posiadanie adresu e-mail,
- zainstalowanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6.0 i nowszej, bądź Opera w wersji 8.0 i nowszej, Chrome w wersji 13.0 i nowszej, Safari w wersji 4.0 i nowszej),
- akceptacja plików cookies,
- włączona obsługa JavaScript,
- minimalna rozdzielczość ekranu 800 × 600 pikseli, zalecana 1280 x 1024.3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania sklepu.
§ 2. Składanie zamówień


1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków i Kosztów dostawy.
3. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia lub zarejestruje się (założy konto) w Sklepie.
4. Klient posiadający konto ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
5. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
7. Sklep realizuje dostawy Zamówień dla Klientów zlokalizowanych na terenie Polski.
8. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.
9. Po złożeniu Zamówienia jest przekazywane Klientowi  e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Sklep lub informacja o braku możliwości realizacji Zamówienia.
10. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie Zamówień drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na stronie internetowej Sklepu.
11. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zakupu zamówionego Towaru.
12. Klient może dokonać zmiany w Zamówieniu aż do momentu przekazania przez Sprzedającego do Dostawcy przesyłki z Towarem przeznaczonej dla Klienta. Zmiana mogą dotyczyć rezygnacji z całości lub części Zamówienia, zmiany w sposobie lub adresie dostawy, zmiany danych na fakturze.   
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru dostarczanego za pośrednictwem Dostawcy,
b) w sposób notoryczny składa zamówienia a następnie anuluje je.

 


§ 3. Zasady płatności.

1. Sprzedający oferuje następujące formy płatności za Towar i Koszty dostawy:
a. W przypadku odbioru osobistego u Sprzedającego
- karta płatnicza lub gotówka
b. W przypadku wysyłki Towaru do Zamawiającego za pośrednictwem Dostawcy:
- przelew (tradycyjny) albo wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego przed wysyłką Towaru,
- przelew elektroniczny (ePrzelew / przelew bezpośredni).
Po wybraniu przelewu elektronicznego, nastąpi przekierowanie do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzyma gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostanie przekierowany do strony internetowej sklepu.
  ePrzelewy:
  •   Płacę z inteligo (inteligo)
  •   mTransfer (mBank)
  •   MultiTransfer (MultiBank)
  •   Płać z Nordea (Nordea)
  •   Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
  •   Przelew z BPH (Bank BPH)
  •   Płacę z iPKO (PKO BP)
  •   Pekao24Przelew (Bank Pekao)
  •   Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
  •   PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
  •   MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
  •   Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
  •   Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
  •   Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
  •   Płać z ING  (ING Bank Śląski)
  •   Credit Agricole Bank Polska S.A.
  •   Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
  •   db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
  •   Alior Sync
  •   Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
  •   Płacę z IKO
  •   Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
  •   Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
  •   PeoPay (Bank Pekao S.A.)
 przelewy półautomatyczne:
  •   Deutsche Bank Polska S.A.
  •   Invest Bank S.A.
  •   Kredyt Bank S.A.
  •   Raiffaisen Bank Polska S.A.
  •   Bank Pocztowy S.A.
  •   Bank Spółdzielczy we Wschowie
  •   Millennium Bank S.A.
  •   Credit Agricole Bank S.A.
  •   Bank DnB Nord Polska S.A.
  •   Bank PKO S.A.
  •   Inteligo Services
  •   Bank Zachodni WBK S.A.
  •   Bank Pekao S.A.
- karta płatnicza:
  •   Visa
  •   Visa Electron
  •   MasterCard
  •   MasterCard Electronic
  •   Maestro
Płatności online obsługuje firma eCard S.A.


2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia.
Dane do przelewu:
Nr rachunku bankowego Sprzedającego:
49114020040000320278678734
Komfiszu
Karolina Anczkiewicz
ul. Osmańczyka 12/305
01-949 Warszawa
3. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć przy zamówieniu wraz z podaniem danych firmy oraz numeru NIP. Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury VAT Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 


§ 4. Dostawa zamówionego Towaru, koszty wysyłki.


1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, paczkomatów firmy InPost lub Poczty Polskiej, zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu w zakładce ‘Dostawa’.
2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, podany telefonicznie albo drogą mailową. Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedającego w godzinach podanych na stronie internetowej Sklepu. W sytuacjach szczególnych termin odbioru osobistego może zostać ustalony indywidualnie, w terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie lub mailem z obsługą Sklepu.
3. Kupujący jest obciążany Kosztami dostawy w wysokości podanej w formularzu Zamówienia.
4. Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem rozpoczyna się w dniu wpływu (zaksięgowania) wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia lub w momencie wysłania do Klienta potwierdzania przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji ‘za pobraniem’. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
5. Czas realizacji Zamówienia może być uzależniony od dostępności Towaru, jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.    
6. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego produktu, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas:
- wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia,
- wyrazić zgodę na podzielenie Zamówienia na kilka dostaw,
- zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości.
W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej za to Zamówienie. Dodatkowe roszczenia z tytułu niezrealizowania Zamówienia nie będą uwzględniane.
7. Zwrot przez Dostawcę do Sprzedającego Towaru nieodebranego przez Klienta będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta. W przypadku ustalenia odbioru w siedzibie Sprzedającego, opóźnienie w odbiorze Towaru przekraczające 5 dni będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta.
§ 5. Odstąpienie od umowy


1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres info@mousehouse.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego ul. Osmańczyka 12 lok. 305, 01-494 Warszawa.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3.  Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu, w pełni kompletny, z niesuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.


4. Klient przed odesłaniem towaru powinien mailowo poinformować sprzedającego o chęci zwrotu pisząc na adres info@mousehouse.pl  
5. Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:
- oryginały lub kopię dokumentów zakupu
- wypełniony formularz zwrotu    pobierz formularz
6. Zwracany Towar powinien być wysłany za pośrednictwem firmy InPost do paczkomatu WAW37N ul. Żeromskiego 27 01-882 Warszawa lub innej firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:
Komfiszu, ul. Osmańczyka 12 lok. 305, 01-494 Warszawa z dopiskiem ‘ZWROT’.
7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
8. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3. niniejszego paragrafu wymagania, w przeciągu 10 dni Sklep dokona zwrotu na wskazane konto, wszystkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym najniższych standardowych kosztów dostawy. Koszt odesłania towaru do sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy, ponosi kupujący. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie dokonany na kartę. Jeśli na życzenie klienta wystawiana była faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana do Klienta przesyłką priorytetową faktura korygująca.


 

§ 6. Warunki reklamacji


1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adres info@mousehouse.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego ul.Osmańczyka 12 lok. 305, 01-494 Warszawa
2. Wraz z reklamowanym Towarem należy przesłać:
- oryginały lub kopię dokumentów zakupu
- wypełniony formularz reklamacji    pobierz formularz


3. Zwracany Towar powinien być wysłany za pośrednictwem firmy InPost do paczkomatu WAW37N ul. Żeromskiego 27 01-882 Warszawa lub innej firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:
Komfiszu, ul. Osmańczyka 12 lok. 305, 01-494 Warszawa z dopiskiem ‘REKLAMACJA’.
4. Zwracany przez Klienta Towar powinien być czysty i  zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu i przesyłki z reklamowanym Towarem.
6. W razie uznania reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.
7. W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Towar w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony.  „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 § 7. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności


W przypadku sprzedaży on-line niezbędne jest wykorzystywanie przez sprzedawców danych osobowych klientów. Nie da się tego uniknąć, potrzebne są chociażby dane do wysyłki w postaci Waszego imienia i nazwiska oraz adresu, na który mamy przesłać wybrane przez Was produkty, na które za pewne czekać będziecie z niecierpliwością.


Wiemy, że przekazując nam te informacje oczekujecie nie tylko rzetelnej realizacji zamówienia, ale również tego, że Wasze dane będą należycie przechowywane i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Zaufanie i bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas bardzo ważne, dlatego przestrzegamy postanowień ustawowych oraz nowo wprowadzonych przepisów zawartych w RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Chcemy, żebyście mieli wszystkie informacje dotyczące ochrony danych – ich przetwarzania, dlatego oprócz informacji zawartych w naszym Regulaminie informujemy Was, że:


    Administratorem Waszych danych jest Komfiszu Karolina Anczkiewicz z siedzibą w Warszawie 01-494 ul. Osmańczyka 12/305 wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 118-153-15-22, REGON: 382937570.
    Możecie się z nami skontaktować pod tym adresem: ul. Osmańczyka 12 lok. 305, 01-494 Warszawa, lub pisząc do nas maila na adres: info@mousehouse.pl
    Wasze dane są przetwarzane w następujących celach:


    do realizacji składanych przez Was zamówień,
    aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień, a nadto dzięki założeniu konta nie musicie każdorazowo wpisywać swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.


    Nie pobieramy od Was zgód na przetwarzanie Waszych danych we wskazanych powyżej celach, gdyż podstawą ich przetwarzania są ustawowe przesłanki tj. realizacja zawartych między nami umów dotyczących sprzedaży towarów lub utrzymania konta.


    Mając na względzie wymogi RODO w zakresie konieczności podania Wam informacji o okresie przez który będziemy przetwarzać Wasze dane, biorąc pod uwagę nie tylko specyfikę naszej działalności, w tym możliwość składania przez Was reklamacji, ale również inne obowiązki nakładane na nas jako podmioty gospodarcze, w tym przepisy prawa podatkowego, Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres 6 lat.


    W każdej chwili macie prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pamiętajcie, że swoje dane możecie zaktualizować logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany.


    Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, chociaż mamy nadzieję, że dzięki wysokim standardom przetwarzania danych, według których działamy, nie będzie takiej konieczności.


    Nasza strona wykorzystuje też pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika).


    Pamiętajcie, że dane które nam podajecie są nam niezbędne do realizacji Waszych zamówień. Bez nich nie będziemy mieli możliwości zrealizowania Waszego zamówienia. Jednocześnie, również w celu realizacji zamówienia Wasze dane są na etapie dokonywania zakupu przetwarzane przez podmiot za pośrednictwem którego zdecydowaliście się zrealizować płatność, a na etapie dostawy firmom, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa.

§ 8. Postanowienia końcowe


1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta,
b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
c) różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta.
5. Data opublikowania regulaminu od 07.10.2019 r.